Ahmedabad's Pedestrian Paradox

Unit 03

Tutor

Arjun Joshi

Teaching Associate

Mayuri Varkey

Students

Jai Srinivas TM
Mehar Kalra
Drishti Nahar
Tanya Kaushik
Rudra Dhaduk
Indrayani Shrawankar
Deep Halvadia
Esha Verma
Apurva Mahadik
Siddhi Dighe
Harshil Shah
Hessa Panchal