Redevelopment Dynamics in TOZ

Unit 08

Tutor

Jay Bhanushali

Teaching Associate

Alekhya Pande

Students

Pranali Gujar
Harun Sharma
Rishika Jain
Samiksha Kadam
Apurva Mali
Abhay Soni
Rama Pawaskar
Pawar Shantanu Sopan
Abhay Muralidharan
Harshada Kishor Raut
Ayushi Saini
Archana Mittal
Priyanshu Kumari
Pukhraj Dongre