Shifting Publicness

Unit 10

Tutor

Umesh Shurpali

Teaching Associate

Darshana Dhande

Students

Vidhi Goyal
Tanay Chaudhari
Aniket Singh
Vedvrat Kelkar
Prerna Jadhav
Isha Jaiswal
Jaya Suriya N
Priya Dharshini M
Prince Patel
Guruprasad Phansekar
Rajgaurav Ayare
Tanvi Garg