Streets as Public Places

Unit 04

Tutor

Nitika Bhakuni

Teaching Associate

Naman Golchha

Students

Aishwarya Patil
Monisha Gupta
Juhi Chauhan
Priyal Shethia
Aakash Jain
Trisha Shah
Ishank Mishra
Aryana Malav
Shweta Pal
Prateek Joseph
Devilal Pimple
Diksha Dass
Yaamini Rangarajan